kontakt: fhkwazar@fhkwazar.pl

FH KWAZAR TRONINA K. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
98-300 Wieluń ul. 18 Stycznia 168
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000948893, NIP: 8322090119, REGON: 521033387
Kapitał zakładowy: 50 000 zł (wpłacony w całości)
fhkwazar.pl

rejestr akcjonariuszy prowadzi Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.